SUOMEKSIENGLISHVälkommen till Törnroth-hemsidan

Det här är en portal för alla villiga vid namn Törnroth. Varför?
• Namnet är väldigt sällsynt. I skrivande stund (2011) är vi 45 i Finland, 83 i Sverige och så vitt jag vet två familjer i USA.
• En verkligt fin e-postadress som aldrig mer byts.
• Egen hemsida med en unik adress.

Detta är ej ett kommersiellt projekt, utan syftet är att skänka glädje och nytta åt oss Törnrötter som privatpersoner. Om du är en Törnroth, tag kontakt så berättar jag mer. Det kostar ingenting att ha sitt namn med på denna sida. En e-post eftersändning är också gratis.

Med vänlig hälsning,
Björn Törnroth


Namn CC E-post Telefon Hemsida
Benjamin Törnroth FI +358-45-231 1118
Björn Törnroth FI bjorn +358-50-570 8282
bjorn.tornroth.net
nettitonttu.fi
facebook/bjorn.tornroth
Carita Törnroth FI carita +358-40-150 6555
facebook/carita.tornroth
Edwin Törnroth FI +358-45-231 1117
George G. Törnroth US george.g facebook/pop.tornroth
George J. Törnroth US/NJ george.j 201-725-5728
facebook/george.tornroth
Gunnevi Törnroth FI gunnevi.tornroth.net
Ingemar Törnroth SV ingemar +46-141 70493
Johanna Törnroth FI +358-50-342 5819
norrgardstugby.com
Jurian Törnroth FI jurian +358-50-382 2259
Kajsa Törnroth FR kajsa +33-6 6444 0202
Margita Törnroth FI margita
Michael Törnroth US michael
Peter Törnroth FI peter +358-40-555 4301
+358-2-231 9359
Phill Törnroth US phill goodnickels.com
Stella Törnroth FI stella +358-44-991 1359